Zamestnanecké požitky

Vypočítame pre Vás rezervu na zamestnanecké požitky podľa IAS 19

Podľa zákona o účtovníctve sú spoločnosti povinné tvoriť rezervu na zamestnanecké požitky v súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 19. Pri tomto výpočte je nutné použiť poistno-matematické (aktuárske) metódy.

Ponúkame Vám

Naše softvérové riešenie

  • Automaticky vypočíta výšku rezervy na zamestnanecké požitky
  • Spĺňa všetky požiadavky stanovené v IAS 19

V prípade záujmu naši aktuári, certifikovaní Národnou bankou Slovenska, pre Vás zabezpečia

  • Výpočet rezervy
  • Konzultácie pri zostavovaní aktuárskych predpokladov
  • Vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • Odpovede na všetky prípadné otázky
Copyright © 2020, Augustus Consulting, s.r.o.