Kalkulácia rezervy

Aktuárske služby pre Vašu spoločnosť

Ak máte záujem o samotný výpočet rezervy na zamestnanecké požitky a nie o zakúpenie softwarového riešenia, tento výpočet pre Vás radi zrealizuje spolu s dodaním všetkej potrebnej dokumentácie.

Naši aktuári pre Vás v prípade záujmu zabezpečia všetko potrebné v súvislosti s výpočtom rezervy na zamestnanecké požitky a používaním nášho softwarového riešenia.

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Medzi ponúkané služby patria

  • Vypracovanie aktuárskych a ekonomických predpokladov, ktoré vstupujú do výpočtového modelu
  • Vypracovanie dokumentácie
  • Konzultácie k výsledkom, ich interpretácia a reprezentácia
  • Výpočet samotnej rezervy
  • Ďalšie podľa Vašich potrieb a požiadaviek
Copyright © 2020, Augustus Consulting, s.r.o.