Softvérové riešenie

Intuitívne riešenie pre výpočet rezervy Vašej spoločnosti podľa IAS19

Naši aktuári vyvinuli aktuárske a finančné modely, ktoré sme implementovali do aplikácie v známom prostredí MS Excel. Táto aplikácia umožňuje automaticky vykonať výpočet rezervy na zamestnanecké požitky ako aj všetky ostatné potrebné analýzy, vrátane analýzy senzitivity a variačnej analýzy.

Medzi jej funkcie patrí aj automatizované vygenerovanie dokumentácie popisujúcej použité predpoklady a výsledky výpočtov. Tým sa naša aplikácia stáva komplexným riešením pre výpočet, vykazovanie a dokumentovanie v súlade s IAS 19.

Ukážka grafických výstupov


Funkcionalita a vlastnosti

  • Známe a užívateľsky príjemné prostredie MS Excel (s podporou Excel 2010)
  • Prehľadné zadávanie všetkých vstupných parametrov
  • Jednoduché zadanie schémy zamestnaneckých požitkov ponúkaných Vašou spoločnosťou
  • Grafické znázornenie výsledkov pre lepšiu interpretáciu
  • Automatické vytvorenie správy o výške rezervy
  • Intuitívne zadanie analýzy senzitivity
  • Možnosť prezerania výsledkov pre jednotlivých zamestnancov, skupiny zamestnancov a celú spoločnosť
  • Zobrazenie predpokladanej výšky záväzkov splatných do 1-5 rokov
  • Zobrazenie budúceho vývoja výšky rezervy v čase
Copyright © 2020, Augustus Consulting, s.r.o.